Grafiskt Tryck AB har i 90 år varit med i den snabba utvecklingen som har bildat dagens högteknologiska tryckerier.

Tiden från idé till färdig trycksak har minskat radikalt under de senaste decennierna. På 1970-talet tog det en månad att producera en trycksak. I dag tar samma process ett dygn. Trycksaksproduktionen har genomgått flera genomgripande förändringar de senaste årtiondena.

 

Först ersattes den manuella blysättningen från 1950-talet och framåt successivt med olika maskinella metoder för fotosättning. Så kom en revolution till, ännu mer omvälvande: Persondatorernas intåg förenklade bildhanteringen radikalt och i kölvattnet kom CTP (Computer to plate). För oss startade det hela då Herr Edvin Karlsson köpte tryckeriet 1924 av KH Granqvist.