Så här fungerar tekniken

Enkelt uttryckt kan en digitalpress liknas vid en större, snabbare och bättre skrivare. Vid digitaltryck produceras inte någon tryckplåt för trycket, utan filerna skickas direkt från datorn till pressen. För offsettryck används tryckplåtar som måste framställas och laddas i pressen innan tryck.

Vad ska jag välja?

Det du främst ska fundera över är tidsaspekten och antalet exemplar som ska tryckas. Genom att mellansteget med tryckplåtar inte förekommer vid digitaltryck lämpar det sig bättre för “snabba ryck” och lite mindre upplagor av till exempel visitkort, flyers, utbildningsmaterial och liknande. Delar av sidor, hela sidor och avsnitt ur brev, broschyrer och böcker kan plockas ihop och varieras efter behov och produktionen kan anpassas till olika mottagare till låg kostnad.

Digitaltryck kan göras i svartvitt eller fyrfärg. Våra moderna digitalpressar klarar en mängd olika papperskvaliteter och gramvikter, men för vissa papperssorter är offsettryck att föredra. Offset används till de mellanstora och stora upplagorna eller där speciella färger till exempel Pantonefärger eller papperskvaliteter önskas. Eftersom metoden bland annat kräver ett omfattande förarbete lämpar den sig sämre till mindre upplagor eller riktigt snabba jobb. Vi lyssnar alltid noga till dina önskemål så vi kan rekommendera den metod som passar bäst och är billigast för ditt behov.