Detta är våra mål

  • Vi ska använda och utveckla den teknik som gör det möjligt att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan.
  • Vi ska ha ett slutet system där alla våra restprodukter lämnas för återvinning.
  • Vårt mål är att i möjligaste mån påverka kunderna att välja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan när det gäller t.e.x papper, format, förpackningar och leveranser.
  • Vi kommer aldrig att acceptera lägre krav än Svanencertifieringen.